Tính năng

Trang chủ / Tính năng

Giới thiệu các môn phái trong Đao Kiếm 2

10-02-2018 19:11:29

Thích Khách

Đến như gió đi như điện. Ẩn mình trong bóng tối thần không biết quỷ chẳng hay. Khi xuất hiện trong mười bước lấy đầu kẻ địch.

Kiếm Khách

Kiếm chính là vương giả của các loại binh khí, thân kiếm thẳng tựa như người quân tử. Lưỡi kiếm mỏng mà sắc bén, nhẹ mà khinh linh tiêu sái, có thể công thủ toàn diện.

Tán Tiên

Tán Tiên là những bậc cao nhân trong thiên hạ nắm giữ được bí mật của thiên địa, có thể câu thông vạn vật. Tu luyện đến tận cùng có thể di sơn đảo hải, uy trấn quỷ thần.

Lực Sỹ

Trời sinh có sức mạnh hơn người, có sức bạt sơn cử đỉnh. Là hoá thân của sức mạnh và dũng khí, với khí thế hào hùng có thể dời núi lấp sông.

Thương Khách

Thương như du long xuất hải. Trước thì có xuyên chỉ, xuyên tụ, sau thì có lê hoa bãi đầu, có hư thật, có kỳ chính. Tiến thì dũng mãnh, lui thì nhanh nhẹn. Thế phải hiểm, bất động thì vững như núi, động thì mau như sấm chớp.

Cung Thủ

Mắt như chim ưng, nhanh nhẹn như mãnh báo, chuẩn xác đến tận cùng. Tay giương cung, tay lắp tên, khi một tiễn xuất ra thế như điện chớp.

Đao Khách

Lạc nhật xuyên không, đao phá trường hồng. Một đao xuất ra đoạn thạch phân kim, tay đao vung lên thế tựa mãnh hổ, lực tựa ngàn cân.

Anh em cần hỗ trợ?